Algemene voorwaarden voor de workshopvakanties van Healthy Holidays

  1. Voor wat betreft de trainingen en workshopreizen in Turkije of andere reisgerelateerde locaties voert Indigo Academy de naam Healthy Holidays, echter alle algemene voorwaarden van Indigo Academy, die ook van toepassing zijn voor Healthy Holidays, zijn van kracht.
  2. Indien de overeenkomst betrekking heeft op Healthy Holiday dan betekent dit dat Indigo Academy op de overeengekomen vakantiebestemming trainingen en/of workshops geeft.
  3. Indigo Academy gaat er vanuit dat alle deelnemers op de hoogte zijn van de informatie zoals deze beschreven is onder het icoon Healthy Holidays.
  4. De deelnemers zijn verplicht om voor vertrek een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Deze wordt niet afgesloten via Indigo Academy.
  5. Deelnemers worden geacht mentaal, emotioneel en fysiek in staat te zijn om deel te nemen aan de trainingen c.q. workshops.
  6. De vergoeding voor de trainingen en/of workshops op de vakantiebestemming worden vooraf aan de klant in rekening gebracht. Indien de klant niet het volledige factuurbedrag voor de aanvang van deze trainingen heeft betaald, dan is Indigo Academy gerechtigd de deelnemer de toegang tot de training te ontzeggen totdat het volledige bedrag is voldaan.
  7. Bij een Healthy Holiday kan Indigo Academy op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de deelnemer gedurende de reis of zijn verblijf lijdt.
  8. Indigo Academy kan niet  aansprakelijk gesteld worden voor diensten die zij uitbesteedt aan derden.