Privacyverklaring Healthy Holidays

Wat gebeurt er met jouw gegevens als je die verstrekt?
Healthy Holidays bewaart jouw persoonlijke gegevens zolang als dit handig is voor onze communicatie met jou. Wij zullen echter nooit jouw gegevens doorgeven aan derden.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van je gegevens
Wil je om wat voor reden dan ook niet dat wij jouw gegeven bewaren, dan kun je dit te allen tijde doorgeven. Je e-mailadres en naam en eventuele andere gegevens worden dan gewist. Bovendien mag je ook altijd vragen welke gegevens van jou bij Healthy Holidays bekend zijn. Wij zijn wettelijk verplicht daar binnen vier weken op te reageren.

Gaat het toch niet zoals je zou willen?
Als je meent of vermoedt dat Healthy Holidays zich niet aan de wettelijke afspraken houdt om jouw gegevens te beschermen, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je nog vragen?
Wil je nog iets weten of vind je dat er nog iets ontbreekt in deze privacyverklaring, laat het dan vooral weten!
Je kunt ons altijd mailen via info@healthyholidays.nl

Met vriendelijke groet,

Monique Beijer,
Oprichter Healthy Holidays en Indigo Academy